Celem terapii jest stymulowanie rozwoju dziecka w oparciu o wielostronną aktywność inspirowaną muzyką.
Całość oddziaływań na dziecko za pomocą muzyki skierowana jest na:
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej
 • wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzenić
 • ćwiczenie koordynacji ruchowej, wzrokowo-ruchowej i ruchowo-słuchowej
 • koordynację działań półkul mózgowych
 • Integrację zmysłów
 • doskonalenie umiejętności naśladowania, prezentowania określonych ruchów i czynności
 • nabywania umiejętności podejmowania proponowanych działań samodzielnie z pomocą dorosłego i we współpracy z innym dzieckiem
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego i stymulowanie rozwoju mowy
 • zdobywanie umiejętności prawidłowego trzymania instrumentów oraz posługiwania się nimi
 • pokonywanie nieśmiałości i lęku przed nowym, nieznanymi sytuacjami
 • odreagowanie negatywnych emocji, uzyskania relaksu organizmu
 • wyrabianie wrażliwości zmysłowej, emocjonalne i intelektualnej
 • rozbudzenie aktywności własnej dziecka podczas kontaktów z muzyką