Wychowywać toKochać i wymagać!

home-1_section_01_2
home-1_section_01_1

O naszynprzedszkolu

Bezpieczny Przedszkolak jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą wpisaną do rejestru Placówek Oświatowych. Realizujemy cele i zadania zgodne z Podstawą Programową określoną przez MEN oraz wytycznymi Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Naszym celem jest:

Zajęcia wspomagające rozwój:

Zajęcia rozwijające pasje:

 • stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb,
 • rozwijanie zdolności,
 • uspołecznienie,
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole,
 • wyrównywanie szans,
 • wczesna diagnoza i wsparcie,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych,
 • podtrzymywanie wartości społecznych, moralnych i rodzinnych.
 • język angielski
 • hipoterapia
 • dogoterapia
 • bajkoterapia
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • fizjoterapia
 • logopedia
 • zajęcia z psychologiczno-pedagogiczne
 • kulinarne
 • plastyczne
 • teatralne
 • karate
 • judo
 • jazda konna
 • taneczne
 • rytmika
 • robotyka
 • nowe technologie

Edukacja

Zajęcia w naszym przedszkolu:

 • Terapia ręki
 • Terapia zajęciowa
 • Logopedia
 • Terapia psychologiczna
 • Hipoterapia
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia
 • Komunikacja alternatywna
 • Integracja sensoryczna
 • Nauczanie funkcjonalne
 • Pedagogika zabawy
 • Terapia pedagogiczna
 • Dogoterapia
logo

Skontaktuj się z namijuż teraz+48 505 235 841

Najnowsze aktualności