terapia-logopedia
about-us_section_01_1

Logopedia

Terapia logopedyczna ma charakter zajęć indywidualnych. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Terapia psychologiczna

Psycholog w przedszkolu to osoba towarzysząca dzieciom w ich codziennej drodze, mająca za zadanie wspomagać ich naturalny rozwój i stwarzać ku temu, jak optymalne warunki.

terapia-terapiapsychologicznapng
about-us_section_01_1
terapia-integracjasensoryczna
about-us_section_01_1

Integracja sensoryczna

Celem jest wzbogacanie zdolności mózgu do dostrzegania bodźców płynących z otoczenia, do odczytywania i zapamiętywania ich oraz opartego na tej podstawie świadomego działania.

Komunikacja alternatywna

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się to obszar praktyki klinicznej i pedagogicznej mającej na celu kompensowanie – okresowo lub na stałe – różnego stopnia trudności w porozumiewaniu się, czyli odbieraniu lub/i ekspresji wypowiedzi.

terapia-komunikacjaalternatywna
about-us_section_01_1
terapia-terapiapedagogiczna
about-us_section_01_1

Terapia pedagogiczna

 Zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu pomoc dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Arteterapia

Przeznaczona szczególnie dla dzieci z problemami z radzeniem sobie z emocjami, z zaburzeniami uwagi, z niską sprawnością manualną. Podczas zajęć stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne i formy pracy tak aby pozwoliły one poznać, uporządkować…

terapia-Arteterapia
about-us_section_01_1
edukacja-Muzykoterapia
about-us_section_01_1

Muzykoterapia

Celem terapii jest stymulowanie rozwoju dziecka w oparciu o wielostronną aktywność inspirowaną muzyką.

Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

terapia-rekami_section_02
about-us_section_01_1
terapia-zajeciowa_section_01
about-us_section_01_1

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Pewne czynności i praca mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą a także leczniczą.

Pedagogika zabawy

Zasadniczą cechą oddziaływań terapeutycznych opartej na dowolnej zabawie dziecka jest jej niedyrektywność. Zadaniem terapeuty jest obserwacja czynności wykonywanych przez dziecko, obdarzanie dziecka jedynie uwagą niewartościującą, nawiązanie kontaktu z dzieckiem.

terapia-pedagogika zabawy
about-us_section_01_1
edukacja-Hipoterapia
about-us_section_01_1

Hipoterapia

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Dogoterapia

 Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

6. dogoterapia Wyszków
about-us_section_01_1
terapia-nauczaniefunkcjonalne
about-us_section_01_1

Nauczanie funkcjonalne

Opiera się na opanowaniu przez dziecko sprawności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym oraz stworzenie możliwości doświadczania wykorzystując istniejące w dziecku sprawności. Umożliwienie mu funkcjonowania w maksymalnym zakresie kontaktów osobistych i społecznych.