Przeznaczona szczególnie dla dzieci z problemami z radzeniem sobie z emocjami, z zaburzeniami uwagi, z niską sprawnością manualną. Podczas zajęć stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne i formy pracy tak aby pozwoliły one poznać, uporządkować, wyrazić i zrozumieć własne emocje, wyciszyć się, cieszyć się zabawą kolorem i pracą manualną. Zajęcia mają głównie na celu:
  • otwarcie się na drugie dziecko, na prace w grupie;
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • utrzymanie koncentracji na zadaniu;
  • rozwijanie sfery emocjonalnej;
  • zrozumienie własnych emocji.